loading
VISI

Pusat Perubatan Wanita dan Kanak-kanak Patuh Syariah Terunggul di Peringkat Serantau

(Outstanding regional shariah-compliant women and children medical center)

(Excellent regional shariah-compliant women and children medical center)

MISI
  • Menyediakan perkhidmatan perubatan yang berkualiti,komprehensif dan holistik bagi Wanita dan kanak-kanak.
  • Menyediakan perkhidmatan perubatan yang lestari dan patuh syariah
  • Memastikan penjagaan kesihatan yang menfokuskan pesakit (patient-centered care)
  • Menyediakan Pendidikan dan promosi perubatan berterusan bagi melahirkan masyarakat yang sejahtera
MOTO

“Bermulanya Sebuah Kehidupan”

“Where Life Begin”